انتخاب دستگاه جوجه کشی

  ماشینهای جوجه کشی از نظر ساختار در چند گروه کلی دسته بندی میشوند: الف: دستگاههای جوجه کشی ساده ب: دستگاههای جوجه کشی نیمه خودکار (نیمه اتوماتیک) ج: دستگاههای جوجه کشی خودکار (اتوماتیک) گروه الف: ماشینهای جوجه کشی ساده از یک محفظه ساده با دمای کنترل شده تشکیل شده اند که در این نوع دستگاه […]