Latest posts

ارزش غذایی گوشت قرقاول

یشتر انواع اسیدهای آمینه کمیاب در گوشت این پرنده یافت می‌شود، همچنین گوشت قرقاول منبع خوب نیاسین، فسفر، مس، روی، […]

اصول پرورش و نگهداری قرقاول

اصول پرورش و نگهداری قرقاول   مقدمه قرقاول یكی از زیباترین گونه های پرندگان زینتی می باشد و بسیاری از […]

جوجه کشی قرقاول

ذخیره و مراقبت از تخم ها پیش از جوجه کشی اهمیت زیادی دارد.از ذخیره تخم ها با پوسته نازک وترک […]

پرورش قرقاول

مقدمه پرورش قرقاول در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به خاطر استفاده از گوشت، رهاسازی در شکارگاهها و […]

قرقاولیان

قرقاولیان یا تَذَرویان (Phasianidae) تیره‌ای از پرندگان در راستهٔ ماکیان‌سانان است که شامل انواع قرقاول، کبک، مرغ جنگلی، مرغ اهلی، […]