تخم قرقاول

تخم قرقاول

2 thoughts on “تخم قرقاول

  1. Pingback: جوجه کشی قرقاول | ترنگ، قرقاول تهرانترنگ، قرقاول تهران

  2. Pingback: اصول پرورش و نگهداری قرقاول | ترنگ، قرقاول تهرانترنگ، قرقاول تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *